Hoe bewaar je eten voor een langere periode?

In onze samenleving is er bepaald geen schaarste aan voedsel en is de keuze die men heeft bij het bezoeken van de supermarkt enorm te noemen. Het grote aanbod een voedsel zorgt er (helaas) soms voor dat er ook veel wordt verspild, maar wordt men er zich gelukkig ook langzamerhand van bewust dat het geen goede zaak is en het bewaren van eten voor een langere periode een goede manier is om de verspilling tegen te gaan. Natuurlijk wil je dan wel graag dat alle kwaliteiten van het voedsel zoals de kleur, geur en vooral de smaak niet merkbaar op achteruit zullen gaan.

Lucht is een grote boosdoener

De kwaliteit van opgeslagen voedsel voor een langere periode gaat veel sneller achteruit wanneer er zo min als mogelijk lucht bij kan komen. Veel voedingsmiddelen zijn daarom ook vacuüm verpakt en kan er op zo een manier niet zo snel oxidatie plaats vinden. Schimmels en bacteriën hebben zuurstof nodig om zich in leven te houden en zullen ze ervoor zorgen dat er een versnelde afbraak van het eten zal plaats vinden. Bewaar het eten daarom ook in luchtdichte containers of in speciale diepvrieszakjes. Sluit de deksels goed af en knijp alle lucht (bij de diepvrieszakjes) eruit. Deze wijze van opslag geldt niet alleen voor eten dat je in de diepvries wil bewaren, maar voor alle etenswaren welke zich niet meer in hun originele verpakking bevinden.

Vocht moet ook worden vermeden

Naast zuurstof speelt vocht ook een grote rol bij de houdbaarheid van eten. Ook in dit geval zullen schimmels en bacteriën zich snel kunnen vermenigvuldigen en zal het voedsel aan bederf onderhevig zijn. Probeer daarom het voedsel eerst wat te drogen (in de zon of de oven) en stop alle weg in luchtdichte containers. Een goed voorbeeld is brood dat tot beschuit kan worden gemaakt en vervolgens nog lang houdbaar is.

Het is begrijpelijk dat ook andere factoren van grote invloed zijn op de houdbaarheid van eten. Een koele opslagplek waar er het liefst geen zonlicht bijkomt, zorgt er ook voor dat er geen snelle groei van bacteriën zal plaatsvinden en dat het afbraakproces van het voedsel vertraagd wordt.

Verpak kleine hoeveelheden apart.

Nadat je alles zo goed als mogelijk hebt verpakt is het belangrijk dat bij het opnieuw openmaken van de verpakking alle eten zoveel als mogelijk gaat gebruiken. Er komen bij het openmaken van de verpakking namelijk weer een heleboel bacteriën op het eten en wil je daarom het liefst alles opmaken. Door bij het verpakken kleine hoeveelheden apart te plaatsen pak je gewoon steeds wat je nodig hebt zonder de hele hoeveelheid eten bloot te stellen aan de buitenlucht.

Wanneer je regelmatig hoeveelheden voedsel verpakt voor een langere periode is het ook goed om zelf labels te maken met de datum. Zo kan je in de juiste volgorde alles opmaken en loop je niet de kans om eten weg te moeten gooien omdat die te lang was blijven liggen.

Het komt bij het bewaren van eten voor een langere periode dus erop neer om alles zo goed als mogelijk te verpakken waarbij lucht, vocht en zonlicht zo min als mogelijk hun invloed gaan kunnen uitoefenen. In de handel zijn er diverse opslagbakjes verkrijgbaar die hiervoor geschikt zijn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*